Oświadczenie o istnieniu konkurencji o takiej samej nazwie mogącej wprowadzać w błąd

28.03.2016

Szanowni Klienci i Współpracownicy,

otrzymując zgodę od naszego prawnika, przedstawiamy Państwu do wglądu oficjalne OŚWIADCZENIE O ISTNIENIU NA RYNKU KONKURENCJI - żeńskiego zespołu posługującego się niemal tak samo brzmiącą nazwą, oferującego podobny wachlarz usług tanecznych. Postanowiłyśmy wystosować poniższe oświadczenie, ponieważ uważamy, że zaistniała sytuacja może wprowadzać w błąd naszych klientów i współpracowników, co do współdziałania z nami na obszarze branży taneczno-eventowej. W zasadzie tak też się już kilka razy zdarzyło, że zostałyśmy pomylone ze wspomnianą konkurencją... Nie chcąc nikogo urazić, pragniemy zadbać zarówno o mentalno-artystyczny, jak i finansowy interes naszego zespołu - Grupy tanecznej Diamonds z Bielska-Białej. Diamonds Zespół Artystyczny z Katowic to grupa, która przyjęła podobną nazwę do naszej i bardzo nie chcemy być ze wspomnianym zespołem mylone. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej informacji i zwracanie szczególnej uwagi, na fakt, czy to na pewno z naszą Grupą taneczną Diamonds podejmują Państwo współpracę.